Dossiers en artikelen

Er zijn 25 dossiers gevonden
 • Homoseksualiteit

  Laatst aangepast: 3 juli 2015 Eén op de tien jongeren wordt verliefd op iemand van hun eigen geslacht. Dus een meisje wordt verliefd op een meisje en een jongen wordt verliefd op een jongen.
 • Privacy

  Laatst aangepast: 17 april 2015 Privacy is de mogelijkheid hebben om je persoonlijke leven te beschermen. Met de komst van het internet is privacy belangrijk geworden.
 • Kindsoldaten

  Laatst aangepast: 4 september 2014 Als je jong bent, ga je naar school. Dat is normaal, zou je denken. Want daar heb je veel aan voor later, als je volwassen bent. Je kunt ook spelen en plezier hebben. Je hoeft geen gevaarlijke dingen te doen.
 • Gevangenis

  Laatst aangepast: 4 oktober 2013 Jongeren die zijn veroordeeld voor een misdrijf zullen gaan merken dat het beleid is veranderd. Er komt meer aandacht voor opvoeding en onderwijs minder voor straf.
 • Adoptie

  Laatst aangepast: 18 maart 2013 Adoptie is letterlijk het aannemen van een kind. Wie een kind adopteert neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders.
 • Echtscheiding

  Laatst aangepast: 15 oktober 2012 Steeds meer gezinnen vallen uit elkaar doordat de ouders gaan scheiden. Ouders komen daardoor in een vervelende situatie.
 • Geweld

  Laatst aangepast: 11 oktober 2012 Geweld, hoe vaak lees je er niet over? Het lijkt wel of het veel vaker voorkomt dan vroeger.
 • Allochtone meiden

  Laatst aangepast: 11 oktober 2012 Veel meer dan jongens zijn allochtone meiden gebonden aan regels. Ze moeten balanceren tussen de traditie van thuis en de cultuur van thuisland Nederland zonder daarbij een van beide partijen te kort te doen.
 • Gemengd huwelijk

  Laatst aangepast: 11 oktober 2012 'Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen'. Vroeger was het 'not done' om als katholiek met een protestant te trouwen. Die huwelijken werden niet kerkelijk ingezegend. Gemengde huwelijken kwamen daarom niet vaak voor.
 • Kredietcrisis

  Laatst aangepast: 11 oktober 2012 Veel dingen waaien over uit de Verenigde Staten. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Een voorbeeld van een minder leuke kwestie is de kredietcrisis. Deze financiële crisis begon in de zomer van 2007 in de VS.