Gevangenis

LELYSTAD - De Penitentiaire Inrichting Lelystad. ANP PHOTO KOEN SUYK NLD-20040106-LELYSTAD: Interieur van een slaapkamer (cel) in de particuliere justitiele jeugdinrichting Rentray in Lelystad. In de nieuwe inrichting wordt plaats geboden aan 120 tot 144 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. De doelgroep van particuliere justitiele jeugdinrichting Rentray bestaat uit jongeren met ernstige problemen die in de meeste gevallen strafbare feiten hebben gepleegd en van wie de kinderrechter heeft besloten dat zij moeten worden opgenomen in een gesloten jeugdinrichting. De inrichting wordt woensdag officieel geopend. ANP FOTO/VINCENT JANNINK

Jongeren die zijn veroordeeld voor een misdrijf zullen gaan merken dat het beleid is veranderd. Er komt meer aandacht voor opvoeding en onderwijs minder voor straf.

Niemand kiest er vrijwillig voor: in de gevangenis zitten. Maar soms overkomt het mensen. Ze plegen een misdrijf en dan moeten ze voor korte of langere tijd 'zitten'.

Volwassenen gaan naar de gevangenis, maar jongeren van onder de achttien gaan soms naar een jeugdgevangenis, ook wel justitiële jeugdinrichting genoemd. Als één van je ouders in de gevangenis zit, is dat natuurlijk heel vervelend. Sommige kinderen komen er pas later achter dat hun vader of moeder in de gevangenis zit. En als ze het weten, is er vaak schaamte of verdriet. Natuurlijk zijn er bezoekmogelijkheden. Maar als die onder schooltijd vallen, wordt dat bezoeken wel heel moeilijk.

In de gevangenis zitten gevangenen gelukkig niet de hele dag in hun cel. Er is tijd voor werk, sport, zelfstudie en recreatie. Ook in jeugdinrichtingen verblijven de jongeren overdag vaak buiten kun cel. Naast leren voor een diploma of vak, mogen de pupillen ook hier sporten of op een andere manier recreëren. Dat valt dus allemaal best wel mee, zou je denken. Maar in de gevangenis of in een gesloten jeugdinrichting zitten, blijft natuurlijk een straf. De cipier of jeugdleider bepaalt wat iemand gaat doen. Even bellen, sms'en of bezoek ontvangen kan vaak maar één keer in de week. En je kunt niet zo maar naar buiten lopen. Want 's avonds gaat de deur weer achter je op slot.

Dossier:

Gevangenis

Laatste wijziging: 4 oktober 2013
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers