Hazen

WIERINGERMEER - Hazenjacht met honden in de Wieringermeer. Jagers hebben het over 'het haas', maar de Haas is grammaticaal correct. Lampe, Mummelman of Cuwaert zijn enkele bijnamen, die meestal ook alleen door jagers worden gebruikt. In de maand december wordt er, ook met het oog op de naderende kerst, volop op hazen gejaagd. Na de invoering van de Flora- en faunawet is de haas een van de zes soorten die als 'wild' bejaagd mogen worden. De jachttijd loopt van 15 oktober tot en met 31 december. Gedurende deze tijd mogen de jagers de hazen in hun jachtveld in feite onbeperkt bejagen. Hoeveel dieren per jaar neergelegd worden, is onbekend. Uit oudere gegevens blijkt dat er jaarlijks per 100 hectare 5 tot wel 25 dieren (gemiddeld over Nederland 8 tot 12) werden geschoten. Jagers gaan ervan uit dat per terrein 50 tot maximaal 60% van het herfstbestand geschoten kan worden, zonder dat daardoor de populatie van het volgende seizoen negatief wordt beinvloed. In de praktijk komt het er op neer dat de jagende mens de grootste vijand is van de haas. ANP PHOTO KOEN SUYK NLD-20041221-WIERINGERMEER: Een haas vlucht voor de jagers. In de tijd voor Kerst wordt er volop  gejaagd op hazen, fazanten en eenden in de Wieringermeer. ANP FOTO/KOEN SUYK

Hazen en konijnen horen tot de orde van haasachtigen.

Hazen zijn groter en langer dan konijnen. Konijnen bouwen holen, hazen leven in het open veld. Allebei kunnen ze hard rennen, hebben ze lange, scherpe zintuigen en grote voortanden om gras, wortels en bladeren mee te eten.

Dossier:

Hazen

Laatste wijziging: 11 oktober 2012
Dossier Thema: Dieren