Kranten en tijdschriften

NLD-20030418-DIEMEN: Kinderen lezen vrijdag bij een drukkerij in Diemen samen met hoofdredacteur Annemarie Walker in de nieuwe wekelijkse jeugdkrant Kidsweek. Het eerste nummer verschijnt in een oplage van 35.000 stuks op tabloidformaat. De makers zijn vastbesloten de papieren versie van het Jeugdjournaal te worden. Nieuws en actualiteiten zijn afgestemd op kinderen van 11 tot 14 jaar en in voor hen begrijpelijke stijl geschreven. De kinderen die voor de presentatie waren uitgenodigd zijn de lezertjes van twee proefnummers die middels een enquette hun op- en aanmerkingen kenbaar konden maken. zie anp-bericht binnnenland. ANP FOTO/MARCEL ANTONISSE AMSTERDAM - De dagbladtitels van uitgeefconcern PCM. Volgens grootaandeelhouder Stichting Democratie en Media (SDM) zijn de titels van PCM niet te koop. De schuldenlast van PCM bedraagt 120 miljoen euro. Eind 2009 moet die teruggebracht zijn tot ongeveer 70 miljoen euro. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK

Aan een krant of een tijdschrift werken veel mensen mee. 

Natuurlijk mensen die over het nieuws of onderwerp schrijven. Dat zijn de journalisten of verslaggevers. Journalisten gaan meestal op pad om het nieuws op te schrijven. Nieuws over politiek, andere landen, oorlog of een ander onderwerp.

Er zijn ook medewerkers die over boeken of films, games of tv schrijven. En nog leuker, over eten in een bepaald restaurant.

Redacteuren gaan zelf niet op pad, maar verzamelen nieuws uit diverse bronnen of van journalisten. Soms herschrijven ze deze berichten. Hun keuze komt dan in de krant of blad waarvoor ze werken.

Fotografen of illustratoren zorgen voor de foto's of tekeningen. De opmaakredactie maakt van al die teksten en afbeeldingen mooie pagina's. Ten slotte worden al die pagina's naar de drukker gezonden.

Dossier:

Kranten en tijdschriften

Laatste wijziging: 10 oktober 2012
Dossier Thema: Communicatie

Gerelateerde dossiers