Archeologie

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Archeologie betekent letterlijk de leer van het oude of oudheidkunde. 

De archeoloog graaft in de bodem op zoek naar sporen uit de geschiedenis. De grond is een soort geheugen van de vroegere bewoners. We laten trouwens nog steeds sporen achter in de bodem!

De archeoloog is op zoek naar beenderen, aardewerk of andere voorwerpen die onze voorouders ons hebben nagelaten. Deze onderzoekt hij om beter te begrijpen hoe de mensen vroeger leefden.

Natuurlijk gaan archeologen niet zomaar ergens lukraak staan spitten. Daar gaat een hele studie aan vooraf. Als ze eenmaal graven, dan zoeken zij alles tot op de bodem uit. Zij graven net zo lang tot ze op onaangetaste aarde stuiten, waar geen spoor van leven meer in voorkomt.

Dossier:

Archeologie

Laatste wijziging: 27 februari 2018
Dossier Thema: Geschiedenis

Gerelateerde dossiers