Dierenbescherming

ANGEREN - Pluimveehouder Roelofs uit Angeren controleert maandag zijn 20.000 scharrelkippen. Die dieren moeten sinds dit weekend noodgedwongen binnenblijven uit vrees voor de vogelgriep. Het ministerie van Landbouw heeft zaterdagmiddag met onmiddellijke ingang een zogenoemde afschermplicht verordonneerd in reactie op het geval van vogelgriep dat in Groot-Brittannie is geconstateerd. Dat betekent dat pluimveehouders en particulieren hun kippen, kalkoenen en andere vogels in afgeschermde hokken moeten houden. ANP PHOTO VIDIPHOTO DEN HAAG - Bont voor Dieren voert op donderdag (de Internationale Actiedag tegen de Zeehondenjacht) actie bij de Canadese ambassade in Den Haag. Bont voor Dieren voert al jaren actie tegen de zeehondenjacht. Deze zal eind maart weer van start gaan in het oosten van Canada. Nederland heeft onlangs een import- en handelsverbod op zeehondenproducten afgekondigd. Bont voor Dieren wil met deze actie bijdragen aan de internationale druk op Canada om deze jacht zo snel mogelijk te beëindigen. De actie maakt onderdeel uit van een meerjarige campagne van Bont voor Dieren. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT

Dierenbescherming betekent in de praktijk: het beschermen van de dieren tegen de mens, omdat dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Het gaat b.v. om gezelschapsdieren, de landbouwhuisdieren en dieren die worden gebruikt bij proeven. Terwijl het dier vroeger veelal nog als een ding werd beschouwd, wordt tegenwoordig algemeen erkend dat het dier een levend wezen met gevoel en bewustzijn is en een eigen waarde bezit, onafhankelijk van de (economische of andere) waarde die het voor de mens heeft.

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Op deze dag wordt speciaal aandacht gegeven aan de dieren en de rechten die ze hebben.

Dossier:

Dierenbescherming

Laatste wijziging: 30 september 2014
Dossier Thema: Dieren

Gerelateerde dossiers