Onderwijs

GEEN CAPTION EMMEN - Leerlingen van het Hondsrugcollege in Emmen maken maandag tijdens de Engelse les gebruik van een iPad. De leerlingen uit de tweede klas mochten de iPad als eerste uitproberen, na de zomervakantie volgen alle brugklassen en daarna de hele school. ANP LEX VAN LIESHOUT

Al jarenlang wordt er geklaagd over het dalende niveau van het onderwijs. De overheid heeft plannen bedacht om het onderwijs te verbeteren.

De overheid gaat de kwaliteit van leraren stimuleren, want een goede leraar kan leerlingen helpen beter te leren.  

Taal en rekenen zijn belangrijke vakken voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen moeten deze vakken voldoende beheersen om na de basisschool voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Kinderen met een taalachterstand krijgen daarom soms extra taalonderwijs.

In groep acht krijgt iedereen een advies over de middelbare school. Steeds meer telt het advies van de leraar daarbij zwaarder dan de eindtoets die de leerlingen moeten maken dat jaar.

Het kabinet wil 39 miljard uittrekken voor meer en beter onderwijs. Dit staat in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2019.

Dossier:

Onderwijs

Laatste wijziging: 25 april 2019
Dossier Thema: Opvoeding en Onderwijs

Gerelateerde dossiers