Pleeggezinnen

GEEN CAPTION SCHIPHOL - VIDEO-STILL. Taida Pasic neemt vrijdag op Schiphol afscheid van haar een vriend en haar pleegouders. Pasic moest het land uit nadat de rechter vorige week had bepaald dat de scholiere onrechtmatig in Nederland was. Ze vliegt via de Sloveense hoofdstad Ljubljana naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Daar komt ze naar verwachting aan het einde van de middag aan. ANP PHOTO COPYRIGHT NOS

Yunus, het bekendste Turks-Nederlandse jongetje. Maar niet om een leuke reden. Yunus woont hier in een pleeggezin. Hij heeft twee moeders, zij zijn lesbisch. Hij woont er al sinds hij een baby is maar zijn echte ouders protesteren hier nu tegen. 

In een normale gezinssituatie wonen kinderen tot een bepaalde leeftijd bij hun ouders of ouder. Maar als ouders om verschillende redenen niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen komt de jeugdzorg in actie. De jeugdzorg zorgt voor een gezinsvervangend tehuis of voor een pleeggezin.

Die opvang in een pleeggezin kan maar voor een weekend zijn, of voor een vakantieperiode. Maar het kan ook zijn dat een kind voor langere tijd in een pleeggezin wordt opgenomen.

Pleegouders worden het liefst in de directe omgeving van het kind gezocht. Dat kunnen grootouders zijn, tante en ooms, maar ook goede vrienden of kennissen.

Het is bijna altijd de bedoeling dat een kind terugkeert naar de biologische ouder(s). Maar als dat niet lukt kan een kind soms wel een aantal jaren (maximaal tot de leeftijd van 18 jaar) door een pleeggezin verzorgd worden.

Dossier:

Pleeggezinnen

Laatste wijziging: 18 maart 2013
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers