Stamcellen

Een voorstelling van embryonale stamcellen. Een buisje met een mengsel van stamcellen voor biomedisch onderzoek, bewaard in vloeibaar stikstof.

Stamcellen zijn cellen die in allerlei soorten cellen kunnen veranderen. Stamceltherapie zou mensen kunnen genezen. Toch zijn er nog veel vragen. Wat zijn de risico's? Hoe werkt het?

Er bestaan twee soorten stamcellen:
- Embryonale stamcellen
Een embryo bestaat in eerste instantie alleen maar uit embryonale stamcellen. Deze kunnen uit een embryo gehaald worden, al is daar veel discussie over.

- Adulte stamcellen
Je kan ook stamcellen uit volwassenen halen. In elk orgaan zijn er adulte stamcellen te vinden. Deze stamcellen horen wel al bij een bepaald orgaan horen. Daarom kunnen ze enkel nog uitgroeien tot één van de cellen van dat orgaan.
Ze zijn dus minder veelzijdig als embryonale stamcellen.

Stamceltherapie

Met stamcellen zou beschadigd weefsel, zoals dat van zenuwen of organen, kunnen worden aangevuld of zelfs genezen.
Er worden al jaren stamceltransplantaties met volwassen stamcellen uitgevoerd. Met name beenmergstamcellen worden getransplanteerd. Deze kunnen zich omvormen tot verschillende soorten bloedcellen of beenmergcellen.
Men is nu bezig met onderzoek om stamcellen in te zetten bij ziektes als ALS, MS en Parkinson

Dossier:

Stamcellen

Laatste wijziging: 20 oktober 2015
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid
Type: Nieuw